Home > Specjaliści > Jakie choroby leczy psychiatra?

Jakie choroby leczy psychiatra?

Psychiatra jest to lekarz zajmujący się diagnozowaniem oraz leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych oraz ich profilaktyką. Psychiatria jest gałęzią medycyny, umiejscowioną na styku neurologii i psychologii, dlatego też psychiatrzy często współpracują z psychologami. Psychiatrą może być tylko lekarz  – posiada on uprawnienia do wystawiania recept i zwolnień lekarskich, może kierować też pacjentów do innych specjalistów czy do szpitala.

Psychiatra zajmuje się chorobami psychicznymi o różnej etiologii. Do najczęstszych z nich należą:

 • Fobie i lęki
 • Choroba afektywna dwubiegunowa
 • Depresja
 • Cyklotymia
 • Zaburzenia psychotyczne i psychozy
 • Schizofrenia
 • Nerwice natręctw i zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
 • Paranoje
 • Bulimia i anoreksja
 • Zaburzenia płciowe
 • Różnego rodzaju uzależnienia
 • Tiki nerwowe

Jakie objawy powinny skłonić nas do wizyty u psychiatry?

Na konieczność konsultacji psychiatrycznej wskazują zmiany, jakie zachodzą w sposobie postrzegania świata i zachowaniu się danej osoby. Permanentne uczucie lęku, wyobcowania, smutku, obojętności, urojenia i omamy, nieuzasadnione wahania nastroju, niskie poczucie własnej wartości, utrudniony kontakt z rzeczywistością, zachowania autoagresywne, myśli samobójcze czy chęć wyrządzenia komuś krzywdy powinny być traktowane jako przesłanka do wizyty w gabinecie specjalisty. Również sygnały płynące ze strony bliskich nie powinny być lekceważone. W razie wątpliwości co do stanu swojego zdrowia psychicznego warto odwiedzić w pierwszej kolejności psychologa – w razie potrzeby zasugeruje on konieczność wizyty u psychiatry.

Jak wygląda wizyta u psychiatry?

Do psychiatry można umówić się bez skierowania od lekarza POZ. Wizyta u polega głównie na rozmowie z pacjentem, czasami połączonej z rozwiązywaniem różnorakich testów bądź wypełnianiem kwestionariuszy. Lekarz może też wykonać badanie przedmiotowe – niektóre niedomagania psychiki wynikają z chorób somatycznych. Potem następuje diagnoza i dobranie odpowiedniej terapii – farmakologicznej lub psychoterapii. Pacjenta najczęściej leczy się w warunkach domowych, choć czasem może wymagać on hospitalizacji.

Leave a Reply