Home > Specjaliści > Kim jest optometrysta i jak nim zostać?

Kim jest optometrysta i jak nim zostać?

Optometryści są często zatrudniani w salonach okulistycznych, wykonują oni badanie wzroku i oceniają, według jakich parametrów wykonać szkła korekcyjne dla klientów. Są oni wyszkoleni z anatomii i fizjologii oka, a także w zakresie procesu widzenia i ochrony wzroku. Samą diagnozą i leczeniem chorób oczu zajmuje się okulista. Osoba, która chce pracować jako optometrysta jest uznawana za specjalistę, dlatego musi mieć ukończone studia z zakresu optometrii.

Optometrysta – zakres działania

Optometrysta zajmuje się korygowaniem wad wzroku za pomocą soczewek i szkieł kontaktowych, proponuje odpowiedni rodzaj korekcji osobom mającym problem z widzeniem. Optometrysta zauważając zmiany w oku, które są znacznym odstępstwem od normy, kieruje pacjenta do okulisty. Wyraz optometria pochodzi z języka greckiego, w którym optos oznacza – widziany, a metreo – mierzenie. Procesem zainteresowania optometrii jest sam proces widzenia i jego ochrona. Sygnałem, który wskazuje, że należy udać się do optometrysty, jest moment, w którym aby coś zobaczyć, trzeba podjąć jakiś dodatkowy wysiłek. Może to być mrużenie oczu, zamazywanie obrazu, bóle głowy i oczu. Optometrysta zajmuje się głównie:

 – badaniem funkcji wzroku z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń,

 – badaniami diagnostycznymi narządu wzroku w celu określenia nieprawidłowości,

 – udzielaniem wskazówek z zakresu ćwiczeń oczu, nadzoruje oraz przeprowadza trening i rehabilitację wzroku na zlecenie lekarza w zakresie przywrócenia sprawności fizjologicznej,

 – dobieraniem soczewek kontaktowych, soczewek korekcyjnych i innych przydatnych pomocy dla prawidłowego widzenia, projektuje i wykonuje wszelkiego rodzaju okulary w zależności od specyfiki danego przypadku i wady wzroku pacjenta.

Kwalifikacje optometrysty

Aby zostać optometrystą, należy ukończyć studia z zakresu optometrii. Na ten kierunek prowadzona jest rekrutacja między innymi w takiej uczelni jak Mazowiecka Uczelnia Medyczna. Program studiów jest ułożony zgodnie z normami ułożonymi przez ministerstwo. Dzięki uzyskanym kompetencjom i udokumentowanym kwalifikacjom absolwenci mogą podjąć pracę w różnych placówkach medycznych lub farmaceutycznych, instytucjach naukowych i salonach optycznych. Osoba po ukończeniu studiów z zakresu optometrii może pracować jako badacz kliniczny, niezbędna jest jednak do tego celu dodatkowa wiedza z optometrii klinicznej. Każdy optometrysta, który przeszedł rekrutację i ukończył studia, może przeprowadzać pełne badanie i dopasowywać soczewki kontaktowe.

Niezbędne przyrządy optometrysty

Optometrysta korzysta z tablic tekstowych, aby określić zaburzenia widzenia, pozwalają one na określenie wady wzroku. Z kolei tonometr służy do określenia ciśnienia wewnątrzgałkowego, autorefraktometr umożliwia komputerowe badanie wzroku, dzięki któremu można określić ostrość widzenia. Dzięki wykorzystaniu biomikroskopu można obserwować zarówno przedni odcinek, jak i tylną część oka. Aby zostać optometrystą, trzeba ukończyć studia z zakresu optometrii i nabyć wiedzę nie tylko medyczną, ale także techniczną. Niezbędna jest umiejętność właściwego posługiwania się aparaturą do badania wzroku, trzeba również znać wszystkie techniki korekcji wzroku. Niezależnie od tego, czy jest to przychodnia, czy klinika okulistyczna optometrysta przeprowadza badanie refrakcji. Polega ono na dostosowaniu do pacjenta najlepszej korekcji okularowej, która wpłynie korzystnie na jakość procesu umożliwiającego widzenie przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach.

Leave a Reply