Home > Badania > Diagnostyka choroby niedokrwiennej serca

Diagnostyka choroby niedokrwiennej serca

Diagnostyka chorób serca na poziomie podstawowym obejmuje badania: podmiotowe i przedmiotowe, badania laboratoryjne i badania specjalistyczne nieinwazyjne oraz inwazyjne badania kardiologiczne. Badania te służą do diagnostyki: chorób wieńcowych, udaru mózgu, niewydolności krążenia i innych chorób serca.

Jedno z najważniejszych badań laboratoryjnych, które wykonuje się u pacjentów z podejrzeniem chorób serca to lipidogram, czyli profil lipidów, badanie które wykonuje się na czczo. Lipidogram określa poziom cholesterolu całkowitego oraz cholesterolu LDL (złego) i HDL (dobrego). A także określa stężenie trójglicerydów, stężenie glukozy, stężenie hemoglobiny glikowanej i  białko C-reaktywne. Na podstawie wyników badań laboratoryjnych można wstępnie określić ryzyko wystąpienia miażdzycy i konsekwentnie –  choroby wieńcowej.

Badając niedokrwienie mięśnia sercowego sprawdza się stężenie we krwi pacjenta markerów sercowych. Ich wysoki poziom informuje o uszkodzeniach mięśnia sercowego, martwicy oraz śmierci komórek, które są konsekwencją niedokrwienia mięśnia sercowego.

Prawidłowe wskazania lipidogramu

  • cholesterol całkowity:  200 mg% (5,2 mmol/l) lub mniej
  • cholesterol LD:  mniej niż 139 mg% (3,4 mmol/l)
  • cholesterol HD : powyżej 35 mg% (0,92 mmol/l)
  • trójgliceryd :  poniżej 200 mg% (2,3 mmol/l),  a najlepiej 50-180 mg%

Prawidłowy lipidogram zależy od  innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjenta i powinien być wyznaczany indywidualnie, dzięki temu powstały obraz można kontrolować niezależnie powtarzaniem badanie.

Leave a Reply