Home > Przypadłości > Cztery etapy uzależnienia od alkoholu – Fazy alkoholizmu

Cztery etapy uzależnienia od alkoholu – Fazy alkoholizmu

Granica między okazjonalnym piciem alkoholu a alkoholizmem jest bardzo cienka. Jest prawie niemożliwa do zauważenia. Jeśli dana osoba przekroczy tę granicę, może popaść w alkoholizm, który jest formą uzależnienia. Jest to zaburzenie psychiczne, które musi być natychmiast leczone. Proces odzyskiwania trzeźwości może być długi i trudny. Omówimy cztery etapy uzależnienia od alkoholu i odpowiemy na pytanie: „Jak się ono rozwija?”.

Definicja, objawy i leczenie alkoholizmu

Alkoholizm (choroba alkoholowa) – stan, który powoduje uzależnienie od alkoholu, natrętne myśli o piciu oraz systematyczne spożywanie małych lub dużych ilości płynu etylowego. Alkoholizm, w szerszym znaczeniu, jest chorobą psychiczną, która charakteryzuje się somatycznym i psychicznym przymusem picia. Choroba ta może powodować problemy społeczne i wywierać znaczący wpływ na kulturę społeczeństwa. Zarówno przyczyny, jak i objawy alkoholizmu mogą być różne.

Alkoholizm – oznaki i objawy

 • Silne, stałe i niewyjaśnione pragnienie alkoholu
 • Głód alkoholowy to sytuacja, w której nie jesteś w stanie wypić kolejnego drinka.
 • Brak kontroli nad spożywaniem alkoholu
 • Zwiększona tolerancja na płyn etylowy (potrzeba wypicia większej ilości).
 • Unikanie kaca poprzez picie alkoholu
 • Picie alkoholu mimo złego samopoczucia lub świadomości niebezpieczeństw związanych z alkoholem.
 • Unikanie odpowiedzialności za własne czyny
 • Zaniedbywanie codziennych obowiązków i kontaktów towarzyskich
 • Objawy fizyczne to czerwona, opuchnięta lub zaczerwieniona twarz, zaczerwienione oczy, zmęczenie i płytki sen.

Nasilenie objawów zależy od stadium uzależnienia i cech indywidualnych. Leczenie alkoholizmu składa się z wielu etapów. Zaczyna się ono od przerwania ciągu alkoholowego. Następnie stosuje się leczenie farmakologiczne z użyciem implantu alkoholowego, po którym następuje długotrwały proces psychoterapii.

Dowiedz się więcej na temat leczenia alkoholizmu na stronie https://pszczyna.terapia24h.pl/

Fazy uzależnienia od alkoholu

Jak każde inne uzależnienie, choroba alkoholowa ma swój początek i koniec. Alkoholizm zaczyna się zwykle od wypicia niewielkiej ilości alkoholu po pracy, na imprezie u znajomych, w chwilach radości lub smutku. Kolejnym etapem są natrętne myśli o piciu i brak pomysłów na spędzanie wolnego czasu bez alkoholu (alkoholizm weekendowy). Najgorszym scenariuszem w przypadku alkoholizmu jest zaniedbywanie życia towarzyskiego, codziennych obowiązków i utrata pracy. Może to również prowadzić do znacznego pogorszenia stanu zdrowia.

Wyróżnia się cztery fazy alkoholizmu. Każda faza charakteryzuje się specyficznym wzorcem zachowań i objawów. Ważne jest, aby rozpoznać uzależnienie od alkoholu w fazie 1-2 przed rozpoczęciem leczenia w ośrodku uzależnień.

Fazy alkoholizmu według Jellinka

W opublikowanej w 1960 r. pracy Elvina Mortona Jellinka The Concept of Alcoholism As a Disease (Koncepcja alkoholizmu jako choroby) alkoholizm został podzielony na cztery fazy. Każda faza charakteryzuje się coraz poważniejszymi objawami.

Poniżej przedstawiono fazy alkoholizmu opisane przez Jellinka. Znajduje się tam również lista cech, które najczęściej występują u osób uzależnionych w każdej fazie.

Faza przedalkoholowa (picie towarzyskie)

Początkowa faza alkoholizmu trwa zazwyczaj od kilku miesięcy do kilku lat. Jest to etap, który rozpoczyna się od picia towarzyskiego. W stanie przedalkoholowym osoba zaczyna dostrzegać przyjemne odczucia związane ze spożywaniem alkoholu oraz zdolność alkoholu do tłumienia lub wzmacniania pewnych emocji. Aby się odurzyć, osoba potrzebuje więcej alkoholu. Pierwsze stadium alkoholizmu jest zazwyczaj niezauważane przez członków rodziny lub przyjaciół. Osoba uzależniona może nawet nie być świadoma swojego problemu z alkoholem.

Początkowe stadium alkoholizmu nie ma żadnych szczególnych cech charakterystycznych dla stadium uzależnienia. Osoba nie upija się sama i zachowuje się tak samo jak wcześniej. Może odczuwać rosnące pragnienie częstszego picia i szukać ku temu powodów.

Faza ostrzegawcza alkoholizmu

Uważa się, że dana osoba znajduje się w fazie ostrzegawczej, jeśli ma luki w pamięci spowodowane nadużywaniem alkoholu. Znane jest to również jako „urwanie filmu” lub, bardziej szczegółowo, palimpsest. Innym objawem alkoholizmu jest samotne picie. Objawy te mogą pomóc w rozpoznaniu etapu uzależnienia:

 • szukanie sposobów na picie i inicjowanie spożywania alkoholu
 • lepsze samopoczucie po wypiciu alkoholu etylowego,
 • osoba uzależniona zaczyna wyjaśniać, dlaczego pije (np. poprzez tworzenie różnych historii lub usprawiedliwień wyjaśnia, dlaczego pije).
 • próby ukrycia picia alkoholu

Druga faza alkoholizmu, zwana też fazą zwiastunową, jest często określana jako „zwiastunowa”.

Faza krytyczna alkoholizmu

Faza krytyczna alkoholizmu rozpoczyna się w momencie utraty kontroli nad piciem. Alkoholizm staje się priorytetem. Wszystko inne zostaje odłożone na bok. Alkoholik zaniedbuje rodzinę, pracę, kontakty towarzyskie, hobby, obowiązki domowe, a nawet rodzinę.

Cechy charakterystyczne krytycznej fazy alkoholizmu

 • Wielokrotne obiecywanie sobie i bliskim, że przestanie.
 • Niedotrzymanie tych obietnic może prowadzić do nawrotu picia po kilku dniach.
 • Pojawienie się zaburzeń seksualnych i problemów zdrowotnych.
 • Osoby uzależnione są często agresywne i czują się wewnętrznie bezradne.
 • Odczuwają głód alkoholowy, gdy nie muszą pić.
 • Zaniedbują swój wygląd fizyczny.

Przewlekła faza alkoholizmu

Faza przewlekła – najcięższe i ostatnie stadium alkoholizmu. Objawy są bardziej nasilone. To właśnie wtedy istnieje większa pewność, że dana osoba jest chora na alkoholizm. W fazie chronicznej osoba uzależniona pije prawie bez przerwy. Odurzenie trwa dłużej niż trzeźwość.

Ostatnim stadium alkoholizmu są objawy

 • Całkowita utrata kontroli nad piciem
 • Kłamstwo, zaprzeczanie problemowi, przerzucanie odpowiedzialności na innych.
 • Wielodniowe spady picia
 • Stałym problemem jest wysoki poziom alkoholu we krwi
 • Osoba uzależniona coraz częściej popada w depresję.
 • Istnieje kilka możliwych przyczyn nadmiernego picia, w tym delirium (psychoza), epilepsja spowodowana alkoholem, marskość wątroby i inne zaburzenia, np. marskość wątroby.
 • Po przerwaniu łańcuchów alkoholowych pojawiają się objawy zespołu abstynencyjnego (drgawki i wymioty, nudności, ból głowy, ból brzucha, zaczerwienienie skóry, tachykardia i inne objawy).

Jest to niebezpieczny etap alkoholizmu, który może doprowadzić do śmierci, jeśli osoba uzależniona nie podejmie natychmiastowego leczenia.

Ważne jest, aby pamiętać, że terapię można rozpocząć w każdym stadium alkoholizmu. Osoba uzależniona powinna niezwłocznie zgłosić się na leczenie do poradni odwykowej i rozpocząć proces terapii.

Leave a Reply